65-plussers genieten vaker van het ouder worden

65-plussers genieten vaker van het ouder worden

65-plussers genieten vaker van het ouder worden. Dit blijkt uit het ‘belevingen’ onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). 65-plussers genieten vaker, ervaren meer geluk dan vroeger en hebben veel plezier in het leven. 

Genieten

Ruim de helft van de 55-plussers in Nederland zegt te genieten van het ouder worden en slechts 1 op de 10 voelt zich oud. Als je verder inzoomt op deze groep ‘ouderen’ binnen het onderzoek van het CBS, dan zie je dat met name de 65-plusser vaker van het ouder worden geniet dan de 55- tot 65-jarigen. 

Lang leve het leven!

Als je de 55-plusser vraagt of ze nog lang willen leven zoals ze zich nu voelen dan geeft maar liefst 87% aan dit te willen. De 65-tot 75-jarigen zeggen dit vaker dan de groep 55-tot 65-jarigen. De wens dit te doen neemt iets af onder 75-plussers, omdat ze onder andere vaker gezondheidsklachten ervaren.  

We voelen ons niet oud

Er zijn maar weinig 55-plussers die zich oud voelen (8%), wel neemt dit gevoel van ouderdom onder de 75-plussers toe (17%). Met name de langzaam afnemende gezondheid speelt een rol in dit gevoel.

Gelukkiger dan ‘vroeger’

Ook als het gaat om het ervaren van geluk zijn de ouderen een tevreden groep. In het onderzoek gaf 88% van de 55-plussers aan gelukkig te zijn. En op de vraag of ze nu gelukkiger, even gelukkig of ongelukkiger zijn dan toen ze 25 waren antwoordt bijna een kwart dat ze nu gelukkiger zijn dan vroeger. Het merendeel is even gelukkig en 17% geeft aan dat ze zich minder gelukkig voelen. De groep 65- tot 75-jarigen geeft aan het minst vaak aan zich nu ongelukkiger te voelen. 

Een tevreden groep

Al met al kunnen we zeggen dat de groep mensen in de leeftijd 65- tot 75-jarigen zich van de ouderen het meest gelukkig en gezond voelt. Zou het wegvallen van werkdruk, meer tijd hebben voor familie en jezelf daar een rol in hebben? Het lijkt aannemelijk.

Geniet van je pensioentijd!