65-plussers leven langer en in betere gezondheid

65-plussers leven langer en in betere gezondheid

Uit een recent verschenen trendrapport blijkt dat “vitale ouderen” de belangrijkste trend van de laatste tijd zijn. We leven steeds langer en in betere gezondheid.

65-plussers leven langer en in betere gezondheid

We leven steeds langer en ook nog eens in goede gezondheid, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Uit een recent verschenen trendrapport blijkt dat “vitale ouderen” de belangrijkste trend van de laatste tijd zijn. We leven langer zonder lichamelijke ongemakken en hebben gemiddeld nog twintig jaar voor ons liggen na onze pensionering.

“Twintig jaar geleden had een 65-jarige man nog vijftien jaren voor zich”, vertelt Jan Latten, hoofddemograaf. “Nu is dat opgelopen naar negentien jaar. En ook de dames doen mee.” Waar vrouwen in 1996 nog een levensverwachting van negentien jaar na hun pensionering hadden, is dit inmiddels opgelopen naar 21 jaar. Een minder sterke groei dan bij de mannen dus, maar nog steeds een groei. Een verklaring voor het feit dat het gat tussen mannen en vrouwen is gedicht is het feit dat steeds meer mannen zijn gestopt met roken. Het verschil tussen rokende mannen en vrouwen is kleiner geworden. Het Centraal Bureau voor Statistiek vermoedt dat in 2040 de levensverwachting nog verder zal zijn opgelopen. Ze schatten dat mannen dan na hun 65ste nog 22 jaar voor de boeg hebben en vrouwen 24 jaar. “Ga er maar vanuit dat het aantal negentigplussers in de toekomst flink zal toenemen.”

We voelen ons gezonder

Daarbij concludeert het CBS dat Nederlanders niet alleen langer blijven leven, maar wij ons ook nog eens gezonder voelen dan voorheen. Vrouwen en mannen voelen zich over het algemeen nog twaalf jaar gezond na hun 65ste levensjaar. Die goede gezondheid zou best weleens veroorzaakt kunnen worden door het sportieve gedrag van de doelgroep. Eén op de zes 65-plussers heeft tegenwoordig een abonnement op de sportschool, zwembad of andere sportaanbieder. Daarnaast fietsen 65- tot 75-jarigen nog gemiddeld 2,6 kilometer per dag. Dat is net zo veel als tien jaar jongere Nederlanders en zelfs meer dan iedereen tussen de 25 en 50 jaar. De enige leeftijdsgroepen die meer fietsen zijn 12- tot 18-jarigen (6,2 kilometer) en 18- tot 25-jarigen (2,7 kilometer).

Het gaat goed met de 65-plusser

Naast de gezondheid gaat het ook op veel andere vlakken goed met de 65-plussers. Zo nam het autobezit onder 65-plussers toe. Driekwart van de mannelijke 65-plussers heeft een auto op zijn naam staan en een kwart van de vrouwelijke 65-plussers. Daarnaast hebben (toekomstige) gepensioneerden vaker dan vroeger een koopwoning die ook nog eens vrij is vaak hypotheek. Daarnaast blijven ze ook langer zelfstandig wonen, concludeert het CBS. Begin deze eeuw woonde 81 procent van de 75-plussers zelfstandig, in 2017 was dat bijna 88 procent. Ruim 617 duizend 75-plussers woonden samen en nog eens 530 duizend woonden alleen. Tot de leeftijd van 80 jaar wonen relatief weinig ouderen in een tehuis. Deze dalende trend is niet uitsluitend ingegeven door overheidsbeleid, omdat al sinds 1997 zichtbaar is dan 65-plussers langer op zichzelf blijven wonen.

Het leukste feitje uit het trendonderzoek van het CBS? Negen op de tien volwassen Nederlanders zegt dat ze gelukkig te zijn.