Corona-monitor: horeca meest gemist door pensionado’s

Corona-monitor: horeca meest gemist door pensionado’s

Er is al genoeg over geschreven, we hebben een gekke tijd achter de rug. Vorige maand vroegen we jullie daarover enkele vragen te beantwoorden. 75 mensen gaven gehoor aan onze oproep, dank daarvoor!

In het kort

Uit de monitor blijkt onder andere dat jullie niet zozeer bezorgd zijn geweest over de eigen gezondheid, maar je vooral zorgen hebben gemaakt om de gezondheid van naasten. Naast de zorgen en het missen van uitjes en bezoek van de kleinkinderen waren er toch ook enkele prettige bijkomstigheden: de extra ‘rust’ werd als prettig ervaren, minder hectiek op straat en ook een schonere lucht en milieu. Toch waren velen van jullie ook een beetje eigenwijs, maar liefst 60% gaf aan de regels te volgen, maar wel met eigen interpretatie.

Versoepelingen

Op de vraag wat jullie vonden van de destijds aangekondigde versoepeling per 1 juni (o.a. horeca weer toegankelijk, basischolen weer open, red) gaf bijna 60% van de respondenten aan blij te zijn met deze versoepelingen. Een kwart is neutraal en laat het over aan de experts om dit te bepalen. Toch vindt 15% van de respondenten het toch nog wat te snel gaan.

Corona regels naleven

Hoe strikt we met de regels omgingen verschilt. Iets meer dan helft geeft aan in principe de regels te volgen, maar maakt daarin wel eigen keuzes. Ruim 40% geeft aan het belangrijk te vinden de regels strict te handhaven. Slechts 4% geeft aan zijn of haar gedrag niet te hebben aangepast.

Zorgen

De helft van de respondenten geeft aan zich vooral zorgen te maken om de gezondheid van hun naasten. Bijna een kwart maakt zich zorgen om de eigen gezondheid en bij 15% heeft met name het gevoel van verveling de overhand. Ook ervaart 11% de tijd als eenzaam.

Eigen ervaring

60% geeft aan in de eigen omgeving geen ervaring te hebben gehad met Corona, terwijl 30% dit wel degelijk heeft ervaren in de directe omgeving  van familie of vrienden. Toch kent 8% van de respondenten iemand die is overleden aan Corona. En 3% is zelf ziek geweest.

Het minst leuk

Het niet meer zomaar naar het theater, musea of restaurants kunnen werd door de meeste respondenten als het minst leuk ervaren, gevolgd door het tijdelijk niet meer bezoek kunnen krijgen van de kleinkinderen en vrienden.

Positieve punten?

Is er alleen maar ellende geweest de afgelopen periode? Nee, zeker niet , volgens de respondenten uit dit onderzoek. Maar liefst 65% geeft aan dat deze tijd hen ook positieve zaken heeft gebracht. Met name de rust (op straat, buiten), lege agenda’s en ook de schonere lucht zijn punten die gewaardeerd zijn. Ook vindt men het goed dat de ‘meer-meer-meer’ cultuur even tot stilstand is gekomen. Dus ondanks dat pensionado’s geen verplichtingen meer hebben in de vorm van werk kan ook deze groep rust extra rust ervaren als hun verplichtingen wegvallen.