De magie van muziek voor je brein

De magie van muziek voor je brein

Als je eenmaal gepensioneerd bent, is het tijd om nog meer van het leven te genieten. Veel 65plussers zijn dan ook te vinden in het theater; bij opera’s, klassieke muziekvoorstellingen, musicals, en meer. De liefde voor muziek zit ze in het bloed. Behalve een avondje ontspannen, doet muziek nog meer? 

Uit veel onderzoeken blijkt dat muziek ook een gunstig effect heeft op het brein. Voor jong én ouder. Uit recent onderzoek (juni 2023) van de Universiteit van Genève bijvoorbeeld blijkt dat het luisteren naar muziek, maar nog beter het zélf leren spelen van een muziekinstrument de grijze massa in het brein van 65plussers versterkt.

Wat betekent dat concreet? Het gaat specifiek om de regio’s in onze hersenen die de cognitie regelen. Onze cognitie gaat over hoe we informatie in ons opnemen en verwerken. Het heeft onder andere te maken met onze intelligentie, ons geheugen, onze concentratie en taalvaardigheden. 

Muziek maakt positief

Professor Scherder, hoogleraar neuropsychologie (over de relatie tussen hersenen en gedrag), noemt nog een voordeel. Hij vertelt dat de prefrontale cortex sterker wordt bij ouderen die muziek luisteren of spelen. De positieve uitwerking hiervan is dat je stabieler en positiever in het leven kunt staan.

Muziek is gymnastiek

De professor vertelt ook dat tijdens het luisteren naar muziek er veel breingebieden tegelijk actief zijn. En dan ben je alleen nog maar passief bezig. Als je zelf een muziekinstrument speelt, gaan er nog meer delen in je hersenen meespelen. Ook je motorische en visuele delen worden aangesproken.

Waarom is dit zo goed? De breingebieden die geactiveerd worden bij muziek liggen relatief ver uit elkaar. Zenuwbanen moeten een aardig afstandje afleggen om van het ene deel naar het andere te komen. Muziek stimuleert het brein dus, omdat het deze complexe structuren aanspreekt. Het is een soort brain training, waardoor het in conditie blijft

Muziek om van te genieten

Is muziek dan een medicijn om jong van geest te blijven? Deels. Uit het onderzoek blijkt dus dat het zeker positieve effecten op het brein heeft. Het belangrijkste blijft echter dat je aan het eind van je pensioendag kunt zeggen: ik heb ervan genoten!