Doorwerken na je pensioen, waarom zou je dat doen?

Doorwerken na je pensioen, waarom zou je dat doen?

De keuze om ook na je 65ste actief te blijven op de arbeidsmarkt, ligt bij de gepensioneerde zelf. Een keuze die je om verschillende redenen kunt maken. Misschien wel de belangrijkste reden, is dat je het gewoon leuk vindt om te blijven werken.

Doorwerken na je pensioen, waarom zou je dat doen?

Het kabinet heeft heel wat maatregelen op stapel om 65-plussers langer door te laten werken. Bekeken wordt of een werkgever voortaan tijdelijke contracten aan kan bieden aan 65-plussers. Maar ook de werkbonus, een heffingskorting voor iedereen die ouder is dan zestig, haalt veel werknemers over de streep om nog een poosje langer door te gaan. Toch ligt de keuze om ook na je 65ste actief te blijven op de arbeidsmarkt, bij de gepensioneerde zelf. Een die je om verschillende redenen kunt maken.

Niet willen stoppen

Misschien wel de belangrijkste reden, is dat je het gewoon leuk vindt om te blijven werken. Omdat je niet zonder je collega’s kunt. Of omdat je anders het gevoel krijgt dat je niks meer voor de maatschappij betekent. Was je vroeger 65, dan zaten je jaren er wel op. Tegenwoordig is 65 het nieuwe 40. Pensioengerechtigd zijn, betekent niet automatisch dat je oud en versleten bent. Sterker nog: veel 65-plussers voelen zich te fit om hun baan op te geven en vinden het zonde als ze de talenten en het netwerk dat ze hebben, opeens niet meer benutten.

​Pensioengat opvullen

Langer doorwerken kan ook een financieel motief hebben. Omdat je in het verleden bijvoorbeeld voor de kinderen wilde zorgen. En daarom een paar jaartjes thuis hebt gezeten. In zo’n geval is doorwerken een logische manier om je pensioengat op te vullen. In plaats van de spaarpot voor je pensioen aan te breken, vul je hem eigenlijk aan. Waardoor je langer, en vooral niet te vergeten, van een hogere pensioenuitkering kunt genieten. Het kabinet werkt overigens aan een plan om de ingangsdatum van je AOW vooruit te schuiven, in ruil voor een hogere AOW-uitkering. Kun je het financieel na je 65ste verjaardag nog wel een jaartje uitzitten, dan is dit een aantrekkelijk alternatief. 

​Financieel aantrekkelijk

Hoe scheef het misschien ook klinkt: van elke euro die je na je 65ste verdient, houd je netto meer over. Toen je nog iedere dag op de werkvloer liep, betaalde je premies voor de AOW en de WIA. Na je pensionering komen die premies te vervallen. Zelfs al krijg je een gewoon salaris. Cijfers van de Belastingdienst tonen aan dat je over de eerste belastingschijf, tot ongeveer 19.500 euro, nog maar 19 procent belasting betaalt, in plaats van 37 procent. De 42 procent die je voorheen over de tweede schijf betaalde, gaat omlaag naar 24 procent. 

Ambitieus

Was je voorheen een timmerman met de ambitie om documentairemaker te worden. Je pensionering biedt volop mogelijkheden om een compleet nieuwe carrière te starten. In dat geval is doorwerken een manier om eindelijk je dromen waar te maken. Dromen die anders bleven liggen omdat je er geen tijd voor had. Omdat je het risico niet wilde nemen om je baan op te geven en tal van financiële motieven je tegenhielden. Nu je met pensioen bent, is de druk van de ketel. Zo krijgt doorwerken opeens een heel andere dimensie.

Langer doorwerken is aantrekkelijk voor iedereen. Je werkgever hoeft geen premies meer voor werknemersverzekeringen te betalen en de overheid voorkomt dat de beroepsbevolking krimpt. Alhoewel je er verstandig aan doet om je pensioen slim te plannen, moet doorwerken geen financiële verplichting zijn. Het is vooral een manier om niet van de een op de andere dag in het zwarte gat te vallen.

Bespreek op tijd met je werkgever of je langer door wilt blijven werken. Hij kan je in dat geval een jaarcontract aanbieden. Blijken er haken en ogen aan jullie plannen te zitten, geef dan niet op. Er zijn genoeg uitzendbureaus, zoals de Doorwerkgever, die jou op je oude, vertrouwde stek kunnen plaatsen. 

Zou je het interessant vinden om door te werken en zo ja hoelang zou je dan willen doorwerken? Deel het met ons onderaan dit artikel.