Doorwerken na pensioen. Iets voor jou?

Doorwerken na pensioen. Iets voor jou?

Doorwerken na pensioen lijkt voor veel mensen een interessante optie, zo blijkt uit onderzoek. Niet alleen is er belangstelling vanuit de oudere zelf, maar ook bij overheid en werkgevers lijkt ook het belang en daarmee de interesse te groeien. Wat zijn belangrijke overwegingen om wel of niet te blijven werken na pensioengerechtigde leeftijd?

Roep vanuit de maatschappij

Steeds meer sectoren merken de krapte op de arbeidsmarkt. De vergrijzing heeft hier een aanzienlijke rol in; er gaan meer mensen met pensioen dan dat er nieuwe aanwas is op de arbeidsmarkt. 

Vooral in de zorg en in het onderwijs zijn deze tekorten goed te merken. Voor werkgevers is het vinden van goed personeel dan ook een hele uitdaging. Organisaties zoals het NIDI besteden hier ook aandacht aan door juist de aandacht te vestigen op het als werkgever behouden van deze groep 65-plussers.  

Wat wil de toekomstige pensionado

Uit onderzoek van het NIDI blijkt dat één op de vier werkende 65-plussers plannen heeft om door te werken na de pensioengerechtigde leeftijd. Het overgrote deel zou dat willen doen bij de werkgever waar ze voor pensioen werken en bij voorkeur in hetzelfde soort werk dat men al doet. Parttime werken heeft dan wel de voorkeur, gemiddeld rond de 18 uur. 

Slechts een kwart van deze mensen met doorwerkplannen maakt dit uiteindelijk ook waar. Op zich is dat niet heel opmerkelijk, want er zijn veel factoren die uiteindelijk bepalen of je daadwerkelijk aan de slag wilt blijven. Toch is het verschil groot.

Ouderen met hoger opleidingsniveau én met een intellectueel of vrij beroep hebben vaker plannen om door te blijven werken. Ook een goede gezondheid speelt een belangrijke rol in deze wens. Mannen zijn overigens vaker dan vrouwen van plan om door te werken na pensioengerechtigde leeftijd.  

Steun leidinggevende en partner zijn belangrijk in de keuze

Interessant is dat er ook is gekeken naar de rol van ondersteuning vanuit het sociale netwerk en de houding ten opzichte van stoppen met werken. Voornamelijk de steun van de leidinggevende en de partner zijn hierin belangrijk. Ouderen zonder partner hebben ook vaker plannen om te blijven werken na pensioengerechtigde leeftijd. 

Van de werknemers die denken het geld te gaan missen heeft 34% plannen om door te blijven werken. En voor de groep die het ‘van betekenis zijn in de samenleving’ erg denken te gaan missen heeft maar liefst 43% plannen voor doorwerken. 

Maar zoals benoemd, slechts een kwart van de mensen met deze plannen realiseert ze ook. Op zich niet vreemd, want plannen zijn geen directe relatie voor gedrag. Wel speelt een rol hoe concreet je plannen waren. Mensen met duidelijke plannen werkten daadwerkelijk 8 keer vaker door dan mensen zonder plan. En ook de ondersteuning vanuit de sociale omgeving speelde een aanzienlijke rol. 

Wil je zelf blijven werken of wil je je werknemer vragen om te blijven werken. Doe dit dan op tijd en stel samen een plan op. Zo is de kans groter dat je kan (en wil) blijven werken. En het is ook nog eens goed voor de arbeidsmarkt. Een echte win-win!

Doorwerken ook jouw wens? 

Misschien ga jij binnenkort wel met pensioen en denk je erover om door te blijven werken? Informeer ten eerste op tijd óf dit überhaupt bij je huidige werkgever kan. Veel arbeidsovereenkomsten worden namelijk van rechtswege beëindigd op de pensioengerechtigde leeftijd.

Vrije tijd versus verplichting

Een belangrijke afweging is hoe je de balans wilt opmaken. Na een lange carrière hebben sommigen behoefte aan meer vrije tijd. Ze willen meer doen met hun hobby’s, reizen, of vaker met familie en vrienden zijn. Vraag jezelf af hoe doorwerken past in jouw plaatje van je pensioen. Heb je behoefte aan inkomen, of meer aan structuur of je rol als ‘werkende’ in de maatschappij behouden?

Je gezondheid

Een belangrijk punt is je gezondheid. Vraag je af welke invloed doorwerken op je gezondheid heeft. Waar de één veel energie uit hun werk haalt, kost het een ander meer energie dan ze lief is. Ervaar je snel stress door werkdruk, doe je fysiek zwaarder werk of onregelmatig werk? Dan maak je daarin andere afwegingen.

Het financiële plaatje

Het is dus in meerdere opzichten belangrijk om je goed voor te bereiden als je wilt doorwerken. Je vindt er veel informatie over op deze pagina van de Rijksoverheid. Daar lees je meer ook wat doorwerken na je pensioen contractueel en financieel betekent. 

Doorwerken

Pensioen eZine Doorwerken

> Download het magazine