Persbericht: babyboomers en digitale vaardigheid. Van pionieren naar bijblijven.

Persbericht: babyboomers en digitale vaardigheid. Van pionieren naar bijblijven.

Senioren niet digitaal vaardig? Veel babyboomers (1940-1955) hebben meer dan 30 jaar computerervaring. Onderzoek van Leef Je Pensioen en SeniorWeb laat zien hoe het pionieren van vroeger heeft plaatsgemaakt voor het volgen van de ontwikkelingen. En dat brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. 

“Anders dan vaak gedacht ontdekken babyboomers graag nieuwe digitale mogelijkheden,” stelt generatie-expert Ieteke de Vries van Leef Je Pensioen. “Dat begon vaak al in de jaren ‘80 met de Commodore 64. Maar ook vandaag is de wens om digitaal vaardig te zijn onveranderd groot.”  

Toch blijkt het volgen van de ontwikkelingen soms lastig. Twijfel over gebruik en veiligheid zien we veel terug in de resultaten. “Berichten over hackers en phishing maken onzeker.” aldus De Vries. “Babyboomers willen graag het gevoel van controle behouden. Zoals in de tijd dat een computer niets deed voordat je zelf een commando ingaf.“ 

Gerichte hulp in plaats van uit handen nemen

Het gevoel de touwtjes in handen te hebben is belangrijk, ook bij computerproblemen.  Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de babyboomers zelf online op zoek gaat naar oplossingen. “We zien dat senioren elkaar actief opzoeken om kennis te delen. Ook de hulp van de vrijwilligers van SeniorWeb, veelal zelf ook babyboomer, wordt graag ingeroepen. Men spreekt dezelfde taal en herkent de vraagstukken,” beaamt Saskia Hamminga – Roest van SeniorWeb. Hulplijnen als kinderen of computerwinkels worden veel minder gebruikt bij problemen met de pc. Voor problemen met de smartphone zijn kinderen daarentegen wel de favoriete bron voor hulp.

Digitaal fit

Dat babyboomers niet openstaan voor digitale vernieuwing is duidelijk een onjuiste aanname. “De wens om digitaal fit te blijven is heel groot, zo blijkt uit de reacties. Iedere babyboomer wil zelf z’n zaken regelen, bij de tijd blijven en contact met familie en kennissen onderhouden.” aldus De Vries. De tijd van pionieren mag voorbij zijn. De wens om up to date te blijven allerminst. 

Voor meer informatie: neem contact op met Ieteke de Vries via redactie@leef-je-pensioen.nl