Resultaten Pensioenonderzoek

Resultaten Pensioenonderzoek

Hoe ervaren gepensioneerden hun pensioentijd? Hoe bereiden ze zich voor en welk cijfer geven ze hun pensioen? Je leest het hier!

Resultaten pensioenonderzoek

Voor iedereen die met pensioen gaat is het krijgen van meer tijd een grote verandering. Meer tijd, meer vrijheid. Maar wat ga je met die tijd doen en hoe voel je je daar bij? Onlangs hebben we een onderzoek gedaan onder de lezers van ons online magazine over hoe zij de pensioentijd ervaren. De resultaten laten zien dat we over het algemeen tevreden pensionado’s zijn. In dit artikel hebben we de uitkomsten voor je op een rij gezet.

Algemeen

Het onderzoekje is ingevuld door 220 respondenten met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. De oudste respondent was 77 jaar en de jongste 58 jaar. Het onderzoek is zowel ingevuld door mensen die nog niet met pensioen waren als die dat wel zijn. Van de 220 respondenten waren er 155 met pensioen en 70 nog niet.

Pensioengeluk & verwachtingen

Over het algemeen zijn de gepensioneerden erg tevreden over hun pensioentijd. Jullie genieten volop en geven je pensioentijd dan ook een 7,9. Van de 150 respondenten gaf meer dan de helft aan uit te hebben gekeken naar hun pensioen en. Slechts 12 respondenten gaven hun pensioentijd een onvoldoende, dit waren evenveel mannen als vrouwen.

Tijdsbesteding

De meeste tijd wordt besteed aan naasten (partner/gezin), hobby’s en vrijwilligerswerk. Eenderde van de respondenten geeft aan hier tijd aan te besteden. Aan reizen en dagjes uit wordt minder tijd besteed.

Op de veelgehoorde stelling dat ‘pensionado’s drukker zijn dan ooit’ zijn de meningen in dit onderzoek verdeeld. Waar een derde van de respondenten het met deze stelling eens is, zijn net zoveel het hier niet mee eens.

Voorbereiding op pensioen

Bijna 70 respondenten uit het onderzoek zijn nog niet met pensioen. De meeste van hen gaan wel binnen nu en een jaar met pensioen. Zij geven aan zich voor te bereiden op de tijdsinvulling van deze nieuwe levensfase. Dit doen ze vooral via internet of via familie en vrienden. Slechts een enkeling uit dit onderzoek geeft aan zich niet voor te bereiden op deze nieuwe fase.

Verwachtingen

De respondenten die nog niet met pensioen zijn kijken het meeste uit naar het invullen van hun eigen tijd en het wegvallen van de prestatiedruk. Als er dingen zijn waar ze tegenop zien is dat vooral dat ze onzeker zijn over hun veranderende rol in de maatschappij en dat ze meer tijd thuis gaan doorbrengen.