Straks kan het: 10% opnemen van je pensioen

Straks kan het: 10% opnemen van je pensioen

De regering wil dat we op de pensioendatum in één keer 10% van onze pensioenpot kunnen opnemen. Zo ver is het nog niet, maar wel staan alle neuzen in het pensioenoverleg inmiddels dezelfde kant op. Wat betekent dit straks voor wie met pensioen gaat?

Goed nieuws

In andere Europese landen is het al langer gebruik dat je op de pensioendatum eenmalig een bedrag uit je pensioenpot kunt opnemen. Nu wil het kabinet ons ook die keus geven. Er is een grote kans dat de plannen doorgaan, maar zeker niet voor medio 2021. Eerst moet er nog veel in de wetgeving en de pensioenuitvoering geregeld worden. Toch zijn ook de sociale partners er voorstander van. En dat is goed nieuws, want uiteindelijk is het je eigen spaarpot, waarover je graag meebeslist.

Wat zijn de plannen?

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat we bij pensionering een bedrag ineens kunnen opnemen. De SER heeft geadviseerd om deze keuzemogelijkheid in alle pensioencontracten op te nemen. De regering moet dit dan regelen in een aparte wet. Voorlopig gelden er drie voorwaarden voor het ineens opnemen van een bedrag uit je pensioenpot: 1) niet meer dan 10%, 2) alleen op je pensioendatum en 3) niet zo’n grote opname dat je resterende pensioen onder de afkoopgrens komt. Dit laatste bedoeld om voldoende levensstandaard te behouden.

Keuzevrijheid

Wat is het belangrijkste voordeel van deze plannen voor wie straks met pensioen gaat? Dat is natuurlijk: keuzevrijheid. Voor de meesten van ons is 10% van de pensioenpot op de pensioendatum een fors bedrag. Daar kun je van alles mee doen. Bijvoorbeeld een huis kopen of verbouwen. Dat is immers ook een spaarpot, die bovendien je leefkwaliteit verbetert. Je kunt ook je hypotheek aflossen, of verlagen, zodat je minder maandlasten hebt. Of je maakt het bedrag lekker op aan reizen of feesten, juist nu je nog fit bent. Of je helpt er je kinderen mee, of een goed doel, omdat je toch genoeg overhoudt om van te leven. Kortom: keuzes genoeg. Bovendien hóef die 10% niet op te nemen: het mag ook minder zijn, of helemaal niks.

En de risico’s?

Als je een bedrag uit je pensioenpot opneemt, zal je maandelijkse uitkering dalen. Dat is logisch. En ook dat je uitkering bij een opname van 10% meer zal dalen dan bij een opname van 5%. Maar met hoeveel en wat  de verschillen zijn? Daarover zijn de pensioenuitvoerders zich nu suf aan het peinzen, want zij zullen je die informatie te zijner tijd wel moeten geven. Ook heeft zo’n opname natuurlijk invloed op je inkomen, dus mogelijk ook op andere regelingen, toeslagen en de inkomstenbelasting. Ook die gevolgen zijn nu nog niet duidelijk.

Kortom

Maar wat de risico’s van zo’n geldopname ook zijn: niemand dwingt je om die keus te maken. Dat we deze keus straks hoogstwaarschijnlijk hebben, is op zichzelf een mooie vooruitgang in de emancipatie van pensioendeelnemers.