Voel je zekerder over je pensioen

Voel je zekerder over je pensioen

Slechts 13 procent van de werknemers in loondienst, zegt voldoende invloed op hun eigen pensioen te hebben. Mensen willen graag keuzevrijheid, maar zodra ze die keuzevrijheid eenmaal hebben gebeurt daar nauwelijks wat mee.

Voel je zekerder over je pensioen

Slechts 13 procent van de werknemers in loondienst, zegt voldoende invloed op hun eigen pensioen te hebben. Wanneer het over de financiële invulling van het pensioen gaat, willen veel mensen graag keuzevrijheid. Maar wanneer zij die keuzevrijheid eenmaal hebben, gebeurt daar nauwelijks wat mee. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat gedaan werd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Respondenten wilden de mogelijkheid hebben om hun pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid en werkloosheid mee te verzekeren en om eventueel te kunnen sparen voor een vervroegd pensioen. Daarnaast willen zij graag zeggenschap over in welke bedrijven er wordt belegd. Wapenhandelaren staan onderaan de lijst, terwijl investeren in de gemiddelde supermarktketen meestal geen probleem oplevert.

Overzichtelijke keuzes

Maar het feit dat mensen die mogelijkheden willen hebben, betekent niet dat ze daar gebruik van willen maken, waarschuwt het SCP. Het is daarom belangrijk om werkenden niet teveel keuzes voor te schotelen, want dat schrikt af en maakt het systeem erg ingewikkeld. In het dagelijks leven staan werknemers al voor vele keuzes. Van het kiezen van een telefoonabonnement tot een sportclub. Een aantal overzichtelijke keuzes rondom hun pensioen zorgt ervoor dat werkenden zich niet gedwongen voelen om te kiezen uit een ingewikkeld web van keuzes, maar dat zij wel ervaren dat er mogelijkheden zijn. Naast dit ‘psychologische trucje’, is er ook nog een praktische reden: minder keuzes betekent dat het systeem transparanter kan zijn en dat de uitvoeringskosten lager zijn.

Zelfstandigen

Aan het onderzoek namen ook zelfstandigen deel. Van de groep zelfstandigen zei de helft geen pensioen op te bouwen, maar degenen die zich wel bij een pensioenfonds hadden aangesloten (33%), vonden dat ze voldoende invloed hadden op hun pensioen. Dit lijkt te verklaren uit het feit dat zelfstandigen zelf kiezen of ze zich wel of niet bij een pensioenfonds aansluiten. Dit geeft hen een gevoel van controle. Werknemers in loondienst hebben die keuze niet, zij zitten automatisch bij een pensioenfonds via hun werkgever.

Goed verzekerd

Naast deze uitkomst over keuzemogelijkheden, bleek dat werkenden zich vooral goed verzekerd willen voelen. Je goed verzekerd voelen hield voor hen in dat ze bij een daadkrachtig pensioenfonds zitten en daardoor zeker zijn van hun toekomstig pensioen. Het maakt niet uit als het tijdelijk niet goed gaat met het pensioenfonds, als het maar weer recht getrokken wordt en aan het einde van de rit het pensioen over blijft dat een werknemer verwacht had te krijgen.

Tips om je zekerder te voelen over je pensioen

De redactie van Leef Je Pensioen heeft een aantal tips op een rij gezet om je zekerder te voelen over je pensioen:

1 – Voel je zekerder door te weten wat je nodig hebt. Zet je dromen en verlangens op een rij en bedenk wat je na je pensioen nog wilt doen en hoeveel geld daar ongeveer voor nodig is. Zo kun je een berekening maken hoeveel geld je jaarlijks nodig zult hebben. Is je AOW en aanvullend pensioen dan voldoende of moet je er nog bij gaan sparen?

2 – Voel je zekerder door te weten vanaf wanneer je AOW krijgt. Op deze website kun je je geboortedatum invullen om te kijken vanaf wanneer je AOW krijgt. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, dus voor iedereen die daarna met pensioen gaat, is het nog even afwachten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/inhoud/aow-leeftijd-berekenen

3 – Voel je zekerder door te kiezen bij welk pensioenfonds je zit als je van werkgever wisselt. Wanneer je van werkgever wisselt, moet je meestal binnen zes maanden besluiten of je je pensioen wilt overhevelen naar het fonds van je nieuwe werkgever of niet. Win hierover advies in om te kijken wat financieel de meest voordelige beslissing is.

4 – Voel je zekerder door te weten wat je totale pensioen tot nu toe is. Als je meerdere werkgevers hebt gehad, kun je op deze website bekijken wat je totale pensioen is. Inloggen doe je met je DigiD: https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/pensioenregister/