Vrienden met je collega’s na je pensioen?

Vrienden met je collega’s na je pensioen?

Hoe zorg je dat jij en je (oud-)collega’s elkaar niet uit het oog verliezen als jij straks stopt met werken? In dit artikel geven we je enkele tips.

Vrienden met je collega’s na je pensioen?

Meer dan de helft van de Nederlanders onderhoudt contact met oud-collega’s, zo bleek uit onderzoek onder duizend Nederlanders enkele jaren geleden. Met name hoger opgeleiden bleven vaker in contact met mensen met wie zij hebben gewerkt. Maar hoe zorg je dat jij en je (oud-)collega’s elkaar niet uit het oog verliezen als jij straks stopt met werken? In dit artikel geven we je een paar mogelijkheden om je (oud-)collega’s te blijven zien als je met pensioen bent.

Collega’s als vrienden

Een heel deel van ons leven brengen we door op de werkvloer. Over het algemeen de meeste uren van onze effectieve dag. Niet verwonderlijk dus dat dit fijne contact met collega’s enorm belangrijk is (anders worden de werkdagen erg lang). En dan kan het zeker voelen alsof je collega’s vrienden zijn. Je ziet ze tenslotte vaker dan je partner. Driekwart van de werknemers kan het goed vinden met zijn of haar collega’s, blijkt uit onderzoek. En 35% ziet één of meerdere collega’s zelfs als vrienden. Bij een ander onderzoekje gaf ruim vijftig van de mensen aan dat een collega later een vriend werd. Of je na je pensionering echter contact wilt houden met oud-collega’s is een persoonlijke aangelegenheid. Waarom zou je dat wel of niet doen?

Mis je je collega’s wel of niet?

Op de Facebookpagina van Leefjepensioen vertelde Piet dat hij zeven jaar nadat hij afscheid nam op zijn werk dat hij zijn voormalige collega’s niet mist. Hij geniet van zijn vrijheid waarin er geen band meer is met zijn werk. Dat hij dus niet herinnerd wordt aan een periode die hij heeft afgesloten en er geen oude herinneringen blijven worden opgehaald.

Jennie lijkt zich daar bij aan te sluiten. Zij heeft in ieder geval niet het gevoel dat ze op sociaal vlak de momenten bij de koffieautomaat mist. Ze heeft daarom niet de behoefte om op zoek te gaan naar nieuwe contacten om deze sociale leegte op te vullen nu ze is gestopt met werken. “Je hebt voor je pensioen toch wel opgebouwd? Je hebt de afgelopen jaren niet allen gewerkt. Als het goed is heb je toch wat vrienden, vriendinnen en hobby’s. Het is heus niet dat je leven ineens stilstaat als je met pensioen gaat.”

Voor Willemien is die ervaring anders. Zij geeft aan sommige collega’s wel degelijk te missen. Maar met de collega’s met wie ze een goede band had spreekt ze nu zo nu en dan privé af.

Tips om contact te onderhouden

Als je net zoals Willemien contact wilt houden met je collega’s hoe doe je dat dan? Als je leuk contact met je collega’s hebt en dat na je pensioen privé wilt voortzetten, dan moet je eigenlijk onderzoeken of het al mogelijk is om voor je pensionering buiten werk om contact met elkaar te krijgen. Als je op dit moment je collega’s niet buiten je werk om ziet, dan is de kans klein dat dit wel gaat gebeuren op het moment dat jij stopt met werken.

Investeer al voor je met pensioen gaat

Investeer daarom al in een mogelijke vriendschap met collega’s voordat je de deur op werk achter je dichttrekt. Zoals investeren de basis voor eigenlijk elke vriendschap is. Daarnaast is dat ook nog makkelijker als je werkt, dan als je weg bent; je kunt elkaar even aanschieten bij de koffieautomaat en iets afspreken voor buiten werktijden. Straks is de afstand groter en de drempel om af te spreken wellicht hoger als dat eerder nog niet is gebeurd.

Geen werkrelatie kan het makkelijker maken

Tegelijkertijd kan het voor sommige mensen ook omgekeerd werken; zij vinden het makkelijker om privé contact met oud-collega’s te leggen omdat er geen sprake meer is van een werkrelatie. De privé relatie kan daardoor nooit tussen het werk komen te staan of andersom. Over een vriendschappelijke relatie met een collega wordt tenslotte weleens gezegd dat het “linke soep” is. Dit omdat op het moment dat iemand niet meer in de eerste plaats collega is, maar vriend, conflicten vaak heftiger zijn. Als jij stopt met werken dan kan het dus opeens makkelijker worden om vriendschappelijk contact te onderhouden, omdat er geen “belangenverstrengeling” meer is.

Wel of niet op social media?

Een manier om op een laagdrempelige manier in contact te blijven met oud-collega’s is via sociale media. Je kunt oud-collega’s toevoegen op LinkedIn, maar ook Twitter en Facebook zijn een manier om met elkaar op de hoogte te blijven. Als je niet geaccepteerd wordt als Facebookvriend hoeft dit uiteraard niets te zeggen over de band die je met een persoon had; hij/zij kan je een aardige collega hebben gevonden, maar Facebook uitsluitend gebruiken voor intimi.

Facebook wordt tenslotte als een bijzonder persoonlijk medium gezien door veel mensen. Twitter en Linkedin in zijn wat dat betreft wat afstandelijker, maar daardoor minder geschikt voor het opbouwen van een vriendschap. Maar via alle drie de kanalen kun je op de hoogte blijven van wat de ander doet en makkelijk in contact komen om bijvoorbeeld af te spreken.