Vrijwilligerswerk is goed voor je bloeddruk

Vrijwilligerswerk is goed voor je bloeddruk

Wat hebben minder zout, voldoende vitamine D en een aantal uur vrijwilligerswerk per week met elkaar gemeen? Alle drie verlagen ze de kans op een hoge bloeddruk.

Vrijwilligerswerk goed voor je bloeddruk

Op het eerste gezicht lijkt het niets met elkaar te maken te hebben: minder zout eten, voldoende lichaamsbeweging en een aantal uur vrijwilligerswerk per week. Alle drie hebben echter een heilzame werking op de bloeddruk. De bloeddruk blijkt namelijk lager bij gepensioneerden die vrijwilligerswerk doen, net zoals minder zout eten en meer bewegen dit effect kunnen hebben.

Onderzoek

Dit beweren althans de Amerikaanse onderzoekers Rodlescia Sneed en Sheldon Cohen. In opdracht van Carnegie Mellon University bestudeerden zij een groep van ongeveer 1.200 Amerikanen in de leeftijd van 51 tot 91 jaar. De conclusie van het onderzoek is dat vijftigplussers die jaarlijks minstens 200 uur vrijwilligerswerk doen daarmee het risico op een te hoge bloeddruk met 40 procent verkleinen.

Het eerste onderzoek werd gedaan in 2006. Destijds werd de bloeddruk gemeten en die was op dat moment normaal. De Amerikanen werden vier jaar na hun eerste interview opnieuw ondervraagd. Beide keren werd geïnformeerd naar vrijwilligerswerk, sociale- en psychologische factoren. Daarna werd de bloeddruk van de 50-plussers opnieuw gemeten. Gepensioneerden die zich minstens 200 uur per jaar als vrijwilliger inzetten, bleken vier jaar later 40 procent minder last te hebben van een hoge bloeddruk dan mensen die gewoon thuis zaten. De aard van het vrijwilligerswerk had niet of nauwelijks invloed: of vrijwilligers nu collecteren voor het goede doel of schilderles geven aan jongeren.

Waarom is vrijwilligerswerk gezond?

Vrijwilligerswerk is goed voor de gezondheid, omdat het vaak tot nieuwe vriendschappen leidt. Daarnaast beïnvloedt het ook de psychologische en sociale factoren op een positieve manier. Onderzoeker Sneed legt uit dat veranderingen als pensionering, sterfgevallen en het vertrek van kinderen ervoor zorgen dat gepensioneerden steeds minder sociale contacten hebben. Vrijwilligerswerk zorgt juist voor nieuwe contacten met leeftijdsgenoten, maar ook met mensen die dezelfde passie en ambitie hebben. Je hoort weer bij een groep. Daarmee concluderen de wetenschappers dat sociale contacten net zo goed voor je gezondheid zijn als een lage bloeddruk.