Waarom een oudere werknemer aannemen? 8 goede redenen!

Waarom een oudere werknemer aannemen? 8 goede redenen!

De redactie van NED7 helpt werkgevers om de voordelen van oudere werknemers te ontdekken in deze gastblog.

Veel voordelen

Voor veel werkgevers lijken er veel nadelen te kleven aan oudere werknemers en zij kiezen daarom vaak voor een werknemer die jong en goedkoop is. Is dit echter wel juist? Oudere werknemers bieden veel voordelen, maar dat weten veel werkgevers niet. Daarom helpt de redactie van NED7 werkgevers graag om de voordelen van oudere werknemers te ontdekken in deze gastblog. Want door de keuze voor een jonge werknemer blijft veel potentieel en kennis onbenut. Er zijn eindeloos veel redenen voor het aannemen van een ervaren oudere werknemer, maar hier beperken we ons tot de 8 beste redenen waarom het slim is een oudere werknemer aan te nemen.

1. Financieel voordeel

Je zou het misschien niet direct verwachten, maar oudere werknemers leveren financieel voordeel op voor de werkgever, zonder dat de werknemer daar nog maar iets voor heeft gedaan. En wie is er niet gevoelig voor voordeel? Er bestaan verschillende regelingen voor 50-plussers die een uitkering krijgen, omdat ze geen baan meer kunnen vinden. Een voorbeeld hiervan is de mobiliteitsbonus, die kan oplopen tot wel € 7.000,- per jaar voor een werknemer van 56 jaar en ouder. Het UWV kan je meer informatie geven over alle regelingen waar je als werkgever gebruik van kunt maken.

2. Minder risico

Veel werkgevers zijn in de veronderstelling dat oudere werknemers meer risico met zich meebrengen, omdat zij verwachten dat oudere werknemers bijvoorbeeld vaker ziek zijn. Onderzoek van TNO wijst echter uit dat dit niet zo is en dat de psychische gezondheid van oudere werknemers vaak beter is dan die van jonge werknemers. Zo heeft ruim 19% van de jonge werknemers tot 25 jaar last van één of meerdere psychische klachten, terwijl bij oudere werknemers slechts 10% hier last van heeft. Daarnaast nemen oudere werknemers vaak minder onnodige risico’s in het dagelijkse werk en daarbuiten.

3. Zeer goede motivatie

Oudere werknemers hebben een buitengewoon goede motivatie om weer aan het werk te gaan. Zij zijn bekend met het arbeidsproces en zitten niet graag thuis. Werk geeft voldoening en inhoud aan hun leven, zoals dat altijd geweest is. Het is niet voor niets dat veel gepensioneerden vrijwilligerswerk gaan doen zodra ze zijn gestopt met werken.

4. Betrouwbaar

De volle aandacht voor het werk, dat is iets wat bij jongere werknemers nog wel eens ontbreekt. Dat kan komen door jonge kinderen die aandacht nodig hebben, andere prioriteiten of mobiele telefoons die de hele dag knipperen. Een oudere werknemer is over het algemeen een stuk betrouwbaarder doordat kinderen doorgaans al het huis uit zijn, ze niet meer uitgaan in het weekend en een nachtje doorhalen en minder risico’s nemen buiten werktijd met gevaarlijke sporten of reisjes. Oudere werknemers hebben door hun levenservaring daarnaast een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

5. Ze zijn sociaalvaardig

Sociale vaardigheden groeien met de jaren en daardoor zijn oudere werknemers vaak een stuk sociaalvaardiger dan jonge werknemers, met name in werkgerelateerde situaties. Tevens zijn oudere werknemers over het algemeen beter in de omgang met anderen. Ze zijn toleranter, diplomatieker en hebben minder last van bewijsdrang dan jongere werknemers.

6. Ervaring

Het meest voor de hand liggende argument voor het aannemen van oudere werknemers is dat ze veel ervaring hebben. Als je een werkgever de keuze zou voorleggen tussen veel ervaring en weinig of geen ervaring dan is de kans groot dat ze kiezen voor veel ervaring. Oudere werknemers zijn door hun jarenlange werkervaring echter wel vaak duurder en dan kiezen werknemers toch voor het geld. Maar denk eens aan het feit dat onervarenheid ook veel geld kan kosten, terwijl ervaring juist geld kan besparen of zelfs opleveren. Daarnaast is hierboven al het financiële voordeel genoemd bij het aannemen van een oudere werknemer.

7. Vroeg opstaan

Vroeg opstaan is een stuk makkelijker voor oudere mensen, want hoe ouder je wordt hoe minder slaap je nodig hebt. Ouderen verbruiken gedurende de dag vaak minder energie doordat zij minder inspannend leven dan jongeren. Jongeren zijn actiever met sport, sociale activiteiten en uitgaan in het weekend en dat kost veel energie. Die energie moet aangevuld worden tijdens de slaap.

8. Grote loyaliteit bij oudere werknemers

Jonge werknemers zijn vaak gericht op de toekomst en hun carrièreperspectieven. Als je richting het einde van je loopbaan komt dan is je carrièreplanning van minder belang. Oudere werknemers zullen dan ook niet zo snel van baan wisselen en zijn daarmee loyaler. Als werkgever is dit een zeer prettig uitgangspunt om op te bouwen.

Bron: NED7