Wie ben jij als je stopt met werken?

Wie ben jij als je stopt met werken?

Het is je vast weleens opgevallen. Als we onszelf voorstellen, dan vermelden we vaak direct ons werk. “Ik ben Rob en manager van.…”. Dat roept meteen de vraag op hoe we ons omschrijven zodra we stoppen met werken. 

Vervang je de ‘ben’ gewoon door ‘was’? Of vertel je iets anders tijdens een voorstelrondje? In dit artikel gaan we in op je identiteit na je pensioen en vooral hoe je je voorbereid op deze verandering.

Als je jarenlang hebt gewerkt dan is het voor veel mensen een flinke overgang om plotseling te stoppen met werken. Niet alleen ben je waarschijnlijk gewend dat je wekker op een bepaald tijdstip afgaat of dat je elke ochtend even een praatje maakt met wat collega’s bij de koffieautomaat, je werk is ook een onderdeel van je identiteit.

Werk zorgt voor structuur, geeft zin en inhoud aan je leven en voorziet daarnaast in een invulling van je dag en sociale contacten. Na je pensioen ben je daar opeens allemaal zelf verantwoordelijk voor.

De 5 waarden die je identiteit bepalen

Het is daarom goed om je bewust te zijn van de impact van deze verandering. Een goede voorbereiding kan er voor zorgen dat de overgang van de ene naar de volgende fase soepeler verloopt.

Daarbij is het goed om in je achterhoofd te houden dat je identiteit bepaald wordt door vijf gebieden waarvan werk er maar één is. Deze vijf gebieden zijn: lichaam & geest, sociale relaties, materiële situatie, arbeid & prestatie en waarden & inspiratie.

Dat betekent dus dat er nog genoeg in je leven is naast werk, maar men zegt dat het goed is om deze vijf waarden in iedere dag te verwerken. Het is dus goed om in de gaten te houden dat jij je niet vol enthousiasme op één waarde stort na je pensioen en je daarbij de andere kernwaarden vergeet.

Daarom is het wel goed om na te denken op welke wijze je arbeid & prestatie vorm kan geven na je pensioen. Misschien vind je de voldoening wel in vrijwilligerswerk, door op de kleinkinderen op te passen, een oude auto op te knappen of op sportief gebied een uitdaging aan te gaan.

Er zijn ook gepensioneerden die ervoor kiezen om een aantal uur in de week te blijven werken om de waarde arbeid en prestatie te behouden na hun pensionering. Doorwerken na pensioen noemen we dat.

Van gedachten naar een haalbaar plan

stoppen met werken

Om erachter te komen hoe jij je pensioen gaat invullen zijn er diverse vragen die jij jezelf kan stellen. Vraag jezelf bijvoorbeeld af wie jij nog wil ontmoeten, wat jij nog wil leren, wat je nog wil meemaken, op welke manier jij kwaliteit van leven vindt en wat het leven voor jou zinvol is.

Schrijf je antwoorden op en laat de vragen vervolgens ook een tijdje bezinken. Het kan zomaar dat een paar dagen nadat je voor het eerst met deze vragen aan de slag bent gegaan, je opeens nieuwe inzichten krijgt.

Daarbij mag je in het beantwoorden van de vragen lekker dromen. Leg jezelf geen beperkingen op. Dus denk niet meteen: dat kan ik niet. Of: daar heb ik geen geld voor. Laat je gedachten stromen. De volgende stap is pas om te kijken hoe je al die dromen en wensen vertaalt naar een haalbaar plan.

Het is uiteraard belangrijk om het praktische aspect niet uit het oog te verliezen. Wat heb je nodig om zoveel mogelijk van je plannen uit te voeren? Want als je heel graag na je pensioen op reis wilt, dan is uiteraard de volgende vraag hoe je dat financieel voor elkaar krijgt.

Door al vóór je met pensioen gaat na te denken over de vijf kernwaarden en de bijbehorende vragen is de kans groter dat jij niet het gevoel hebt dat jij je identiteit verliest na je pensioen.