Zo gezond is dansen

Zo gezond is dansen

Dansen is een sportieve manier om te vertellen wie je bent. Maar dat het zelfs een stuk gezonder is dan wandelen, weet bijna niemand. Hoe dat zit? Wij weten het!

Zo gezond is dansen

Dansen is een prettige vrijetijdsbesteding en kan in alle vormen. De een zwiept zijn heupen op de ritmische klanken van een salsanummer terwijl de ander een Engelse wals op zesde symfonie van Bach prefereert. Maar naast stijldansen kun je ook bijvoorbeeld moderne dans of klassiek ballet beoefenen. Hoe dan ook, dans is een sportieve manier om te vertellen wie je bent. Maar dat het zelfs een stuk gezonder is dan wandelen, weet bijna niemand. Het is uitdagender voor je lichaam dan dat je op het eerste oog misschien zou denken.

Dansen versus wandelen 2-0

Kunstfactor, het instituut voor amateurkunst, deed onderzoek naar het gezonde effect van dans bij 65­plussers. De proefpersonen werden ingedeeld in een wandelgroep en een tangogroep die allebei twee keer per week hun discipline twee uur beoefenden. Na tien weken deden de onderzoekers een verrassende ontdekking. Wat bleek? Tangodansers presteerden in tegenstelling tot hun wandelende leeftijdsgenoten beter op zowel cognitief als motorisch vlak.

Motoriek

Door het opvolgen van dansinstructies ­ zoals: een pas naar voren, een pas opzij en dan draaien verwerkten en namen de tangodansers meer informatie op dan wandelaars. Die legden simpelweg op eigen initiatief een route af, zonder daarbij instructies op te volgen. ,,Dansen is een compleet andere manier van bewegen. Via dans wordt vanuit een doordacht programma systematisch bewegingen aangeleerd’’, motiveren de onderzoekers. Bij dansen wordt bovendien harder gewerkt om het lichaam onder controle te krijgen. ,,En dat is weer goed voor onze motoriek.’’

Expressie

Omdat dansen een sport is waarbij partners gedisciplineerd en respectvol met elkaar omgaan, kan dans zelfs depressieve en angstige gevoelens wegnemen. ,,Dans helpt je te vertellen wie je bent. Het zorgt voor een goed zelfbeeld. Achteraf kun je trots zijn dat je weer een aantal danstechnieken hebt bijgeleerd.’’ Een dansles is dus bij uitstek de manier om zin en betekenis te geven aan aspecten die door het wegvallen van een baan, wanneer je bijvoorbeeld met pensioen gaat, niet zo makkelijk op een andere manier worden ingevuld. Denk aan zelfontplooiing, expressie en autonomie. ,,Zeker voor 65­plussers, die niet meer de ambitie hebben om een grote stap te zetten, maar wel iets bij willen leren, is dat belangrijk”, concluderen de onderzoekers.

Gezond

Ben je nog niet overtuigd, omdat je denkt dat fietsen of joggen misschien beter is voor de calorieverbranding? Onderzoekers van de Amerikaanse Mayo­kliniek toonden aan dat je met dansen net zo veel calorieën verbrandt als iemand die even lang wandelt, zwemt of fietst. Dansen is dus niet alleen leuk, maar ook van positieve invloed op je conditie, motoriek en zelfontplooiing. De Amerikaanse onderzoekers ontdekten zelfs dat Schotse volksdansers bijna bijna 20 kilometer afleggen tijdens een dansavond!

Op dit moment danst slechts zes procent van de 65­plussers. Dat kunnen er meer worden. Ben jij op zoek naar een danspartner? Plaats een oproep op leefjepensioen.nl.