Privacy statement

Leefjepensioen.nl is een initiatief van Achmea Pensioenservices. Achmea Pensioenservices is onderdeel van Achmea, een van de grootste financiële dienstverleners in Nederland. Achmea B.V. is er verantwoordelijk voor dat alle Achmea-bedrijven voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uiteraard handelen aan Achmea-bedrijven geheel volgens de eisen van de AVG en zijn onze gegevensverwerkingen aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verder volgen de bedrijven binnen Achmea de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld en sinds 3 februari 2003 van kracht is en te vinden is op: www.verzekeraars.nl

​Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

​Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt zich in beide gevallen schriftelijk wenden tot de maatschappij met wie u een overeenkomst gesloten heeft en zullen uw verzoek kosteloos verwerken. Via onderstaande links vindt u contact informatie.

​Cookies

Wij (Achmea) gebruiken cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Vragen

Heeft u een vraag over het privacystatement voor de Achmea privacymanager dan kunt u zich schriftelijk melden tot: Achmea B.V. Afd. Achmea Corporate Compliance t.a.v. Privacymanagement Achmea Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn of u kunt hem een e-mail sturen Wijzigingen Achmea behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend zal Achmea waar nodig het privacystatement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. (V2004-01)


* Achmea heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen op de Website van AP (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/) . De meldingen staan vermeld onder openbare registers/ register meldingen /zoeken/ naam = Achmea.