Privacy statement

Leefjepensioen.nl is een initiatief van Achmea Pensioenservices N.V. Achmea Pensioenservices is onderdeel van Achmea, een van de grootste financiële dienstverleners in Nederland. Achmea B.V. is er verantwoordelijk voor dat alle Achmea-bedrijven voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uiteraard handelen de Achmea-bedrijven geheel volgens de eisen van de AVG en zijn onze gegevensverwerkingen aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens*.

Verder volgen de bedrijven binnen Achmea de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die door het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken is opgesteld en sinds 3 februari 2003 van kracht is en te vinden is op: www.verzekeraars.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken wij uw naam en uw e-mailadres. Met uw aanmelding geeft u ons toestemming om deze gegevens te gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, zoals online magazines en de nieuwsbrief. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat wij geen persoonsgegevens van u mogen verwerken in het kader van marketingactiviteiten. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben, of wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. Zo nodig passen we uw gegevens aan als deze niet kloppen. Verder kunt u aangeven dat wij uw gegevens (voor een deel) niet mogen verwerken, ons uw persoonsgegevens laten doorgeven aan een andere organisatie (wij bewaren uw gegevens dan niet meer) of bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur ons een brief of e-mail. U kunt zich schriftelijk wenden tot Achmea Pensioenservices, Postbus 866 3700 AW Zeist. Of per mail op Marketing Achmea Pensioenservices marketing.pensioen@achmea.nl. Wij zullen uw verzoek kosteloos verwerken. Stuur ook een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief.

Hebt u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V.

t.a.v. de Privacy manager

Compliance & Operational Risk Management

Postbus 866

3700 AW Zeist

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij (Achmea) gebruiken cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Daarnaast plaatst YouTube bij het afspelen van een video een cookie voor analyse- en marketingdoeleinden. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Als u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar op uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookieverklaring.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van maart 2022.

* Achmea heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen op de Website van AP (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/) . De meldingen staan vermeld onder openbare registers/ register meldingen /zoeken/ naam = Achmea.