Stichting Hip

Stichting Hip

Voor onze partner Stichting HiP vormt samenwerken de kern van hun werk. In een samenleving waarin zorg niet meer vanzelfsprekend is en de nadruk ligt op participatie, zet HiP zich in om de onderlinge betrokkenheid tussen burgers te bevorderen

HiP is een sterk groeiend netwerk van kerkleden en parochianen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk of parochie een gezicht geven in de lokale samenleving.

Vrijwilligerswerk bij Stichting HiP
Het vrijwilligerswerk dat je bij deze stichting kunt doen bestaat uit allerlei praktische en sociale hulpvragen. Wat er precies gevraagd wordt hangt af van de organisatie in jouw woonplaats. Je kunt denken aan de volgende activiteiten:

• Begeleiding bij een bezoek aan een arts;
• Wandelen of samen een kop koffie drinken;
• Hulp bij het invullen van documenten;
• Het doen van boodschappen;
• Klusjes in en om het huis.

Interesse?
In verschillende steden kun je voor Stichting HiP aan de slag. Heb jij interesse? Kijk voor meer informatie of om je op te geven als vrijwilliger op www.stichtinghip.nl. Je kunt je inschrijven als Hip in jouw woonplaats actief is en je lid bent van een deelnemende kerk, parochie of studentenvereniging.

Is Stichting HiP nog niet actief in jouw woonplaats?
Je kunt HiP dan helpen om de kerken in je woonplaats te activeren om met HiP te starten.

Interview: Heiko is vrijwilliger bij Stichting HiP.

Mensen waarderen het enorm dat je er voor hun bent

Mensen waarderen het enorm dat je er voor hun bent