Steeds meer 65-plussers nog aan het werk

Steeds meer 65-plussers nog aan het werk

De verhoging van de AOW leeftijd is duidelijk terug te zien in de cijfers. Het aantal 65-plussers dat nog werkt stijgt verder. Van de Nederlanders van 65 jaar of ouder werkte vorig jaar nog 40,6%. Van de 66-plussers was dit nog 20%. Vooral creatieve, ambachtelijke en logistieke beroepen (zoals chauffeurs) zijn populair. 

Later met pensioen

Een deel van deze cijfers is simpelweg te verklaren, omdat er ook steeds meer ouderen zijn. Op dit moment is bijna 20% van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder. Er zijn dus meer ouderen, maar werken na je 65e gebeurt ook relatief vaker. Dit lijkt verklaarbaar omdat mensen steeds later pensioengerechtigd zijn. Ter vergelijking; in 2015 werkte nog een kleine 19% van de 65-plussers door en nu zitten we op een percentage van ruim 40%.  

Arbeidsparticipatie neemt af na AOW-leeftijd

Het zijn vooral de werknemers tussen 65 en 67 die nog even doorgaan. Niet duidelijk is hoeveel mensen hiervan al hun AOW leeftijd bereikt hebben, omdat het CBS alleen in hele jaren rekent. Wel is te zien dat na ons 67e de arbeidsparticipatie weer snel afneemt. Van de 67-plussers werkte nog een kleine 15 procent. 

En de 70-plussers?

Ook 70-plussers zijn nog aan het werk. Vorig jaar waren nog 71.000 Nederlanders van tussen de 70 en 75 aan het werk. En nog eens 30.000 75-plussers. Aan lange werkweken doet deze groep over het algemeen niet meer. Meer dan helft werkt minder dan 12 uur per week. 

Van kunstenaars tot veetelers

Het CBS schat in dat de meeste mensen doorwerken omdat ze het leuk vinden om bezig te zijn. En niet zozeer voor het geld. Vooral creatieve beroepen als kunstenaar en auteurs, ambachtelijke beroepen zoals meubelmakers en kleermakers, veetelers, overheidsbestuurders en chauffeurs zijn populair.

Bron: cijfers cbs