Met pensioen? Verbeter je gezondheid door te slapen!

Met pensioen? Verbeter je gezondheid door te slapen!

Wetenschappers zijn het er nog niet over eens: is met pensioen gaan goed voor je gezondheid of niet? Het is een vraagstuk waar regelmatig onderzoek naar gedaan wordt

Met pensioen? Verbeter je gezondheid door te slapen!

Wetenschappers zijn het er nog niet over eens: is met pensioen gaan goed voor je gezondheid of niet? Het is een vraagstuk waar regelmatig onderzoek naar gedaan wordt. Aan de ene kant horen we verhalen van mensen die hun leven lang hard hebben gewerkt en dan een week na hun pensionering een hartaanval krijgen, terwijl aan de andere kant de gemiddelde levensverwachting steeds meer stijgt en mensen na hun pensioen nog vele actieve jaren hebben. Bastian Ravesteijn promoveerde vorige maand aan de Erasmus Universiteit met onderzoek naar gezondheidsverschillen tussen arm en rijk. Conclusie van het onderzoek is dat fysiek zwaar werk op latere leeftijd de levensduur verkort. Gezondheid is een belangrijk thema voor vijftigplussers. Meer nog dan financiële prikkels, bepaalt iemands gezondheid het moment waarop er wordt gekozen voor pensionering. Wanneer iemand zijn werk fysiek niet meer vol kan houden, lijkt pensionering een logische stap. Maar voelen gezonde mensen zich ook beter na hun pensionering?

Langer slapen

Uit onderzoek van Peter Eibich van de universiteit in Oxford blijkt dat gepensioneerden langer slapen, minder stress hebben en meer bewegen. Vooral het langer slapen heeft een positief effect op de gezondheid: mensen gaven aan zich zowel geestelijk als lichamelijk beter te voelen doordat ze gemiddeld drie kwartier langer sliepen per nacht. Doordat ze niet meer elke dag naar hun oude baan hoefden te gaan, hadden ze meer tijd over om te bewegen. De deelnemers uit het onderzoeken bewogen gemiddeld tien procent meer dan toen ze nog werkten, doordat ze bijvoorbeeld meer tijd gingen besteden aan tuinieren. Bovendien stopten veel mensen met roken, omdat ze daar dankzij hun pensioen nu wel de energie voor hadden.

Pensioen zorgt voor omslag

Dit goede nieuws staat echter tegenover een aantal studies die een negatief effect op de algehele gezondheid ontdekten wanneer deelnemers met pensioen gingen. Het is echter de vraag of de gezondheid achteruit ging vanwege hun leeftijd, of vanwege het feit dat ze met pensioen gingen. Maar voor onderzoekers als Eibich, zijn de enkele studies die een negatief gezondheidseffect ontdekten, geen reden om overhaaste algemeen geldende conclusies te trekken. Maar één ding is in ieder geval zeker: met pensioen gaan zorgt voor een grote omslag in het dagelijks leven. En die omslag kan mogelijk je gezondheid positief beïnvloeden

Meer onderzoek

Volgens Eibich is nog meer onderzoek nodig naar de gezondheid van mensen na hun pensioen. Toch heeft hij wel een advies: in de landen waar de pensioenleeftijd omhoog gaat, moeten beleidsmakers overwegen om maatregelen te nemen die de gezondheid van oudere werknemers ten goede komt. Bijvoorbeeld het aanbieden van de mogelijkheid om halve dagen te werken. Zo kan het ‘pensioengevoel’ langzaam al een beetje indalen, met de eventuele positieve gezondheidseffecten erbij. Wie minder werkt, heeft meer tijd om te slapen en te bewegen en kan eerder de kracht vinden om te stoppen met roken. Het is de vraag of het niveau van stress van de oudere werknemer ook verminderd wanneer hij minder werkt, maar het is in ieder geval het proberen waard. Het nieuwe onderzoek van Ravesteijn toont vooral aan dat mensen met zware beroepen zich het beste rond hun vijftigste kunnen laten omscholen voor een minder belastend beroep. Andere onderzoeken, zoals vorige maand gepresenteerd door een groep epidemiologen van Oregon State University, toont echter weer de positieve invloed van doorwerken op de gezondheid. Aan het onderzoek deden 1934 gepensioneerden mee die helemaal gezond hun pensioen ingingen en een groep van 1022 proefpersonen die niet helemaal gezond waren. Tijdens het 12 jaar durende onderzoek, stierf 12 procent van de gezonde proefpersonen en 25,6 procent van de ongezonde proefpersonen. In beide gevallen echter, leverde het een positief effect op als er een jaar langer werd doorgewerkt na de pensioenleeftijd. Bij de gezonde groep lag de kans om te sterven 11 procent lager en bij de ongezonde groep had 9 procent minder kans om te sterven bij een jaar langer doorwerken.

Meer weten? Lees hier het artikel van Peter Eibich van de universiteit van Oxford en hier het onderzoek van Oregon State University.