Onderzoek: met pensioen gaan

Onderzoek: met pensioen gaan

Leefjepensioen.nl deed onderzoek naar de pensioenwensen van 50plussers. De opmerkelijke uitkomsten zie je hieronder.

Onderzoek: met pensioen gaan

Wat verwachten 50-plussers van hun pensioen voordat deze periode daadwerkelijk is aangebroken? En als het zover is waar besteden gepensioneerden dan daadwerkelijk hun tijd aan? Wij deden onderzoek onder 700 respondenten om het antwoord op deze vragen te krijgen.

Verwachte- en daadwerkelijke tijdsbesteding

Wat blijkt? De verwachtingen en de daadwerkelijke invulling liggen ver uit elkaar. Waar pre-pensionado’s vaak nog dromen over reizen tijdens hun pensioen blijkt dit voornemen snel ingehaald te worden door andere tijdsbestedingen.

Andere invulling staat genieten niet in de weg

Dat de verwachte invulling van het pensioen niet overeenkomt met de daadwerkelijke invulling van de vrije tijd, heeft geen invloed op het pensioengeluk. 75% Van de respondenten geeft aan te genieten van zijn of haar pensioen. Gemiddeld geven de gepensioneerden hun pensioen een 7,9. Opvallend is dat het cijfer dat gepensioneerden hun pensioen geven hoger wordt naarmate de leeftijd toeneemt. Waar 50-plussers nog een afgeronde zeven geven, is dit onder 65-plussers al bijna een acht.

Grote genieten begin niet pas tijdens pensioen

Uit het onderzoek van Leefjepensioen.nl komt ook naar voren dat het beeld dat men plannen uitstelt tot de pensionering niet klopt. Maar liefst de helft van de respondenten geeft aan dat zij een verre reis of vrijwilligerswerk niet uitstellen tot de pensioenperiode. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat slechts 28% van de ondervraagden aangeeft dat pas tijdens het pensioen ‘het grote genieten’ begint.

Bekijk alle resultaten

Infographic