Het geluk van de emigratiepensionado

Het geluk van de emigratiepensionado

Je pensioen op zak en ervan genieten in het buitenland – zo’n 24 duizend Nederlanders gingen je voor. Voor het eerst is er groot onderzoek gedaan naar het wel en wee van deze groep. Wat drijft ze om hun geluk elders te beproeven en zijn ze gelukkiger geworden …. je leest het in dit artikel.

Op zoek naar avontuur

Het onderzoek is uitgevoerd door het NIDI, het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Meer dan zesduizend Nederlanders die na hun werkzame leven naar het buitenland zijn gegaan, delen hun ervaringen. Zij vallen onder een groep die langer vitaal blijft. Emigreren naar een andere plek klinkt dan voor velen aanlokkelijk.

De gemiddelde leeftijd van de pensioemigrant is 62 jaar. Hoewel het vertrek een duidelijke piek laat zien op de leefijd van 65 jaar. Van de geëmigreerde pensionado’s geeft 63% aan op zoek te zijn naar avontuur en nieuwe ervaringen in het buitenland. Ze zitten dus vol levenslust. Ze stappen niet helemaal het onbekende in. 70% is minstens een keer op vakantie geweest in het land van bestemming, 20% had er ook al een tweede woning.

Redenen emigratie

Behalve een avontuurlijke instelling, zijn er andere redenen die voorop staan. 83% geeft aan te emigreren naar het land van bestemming voor ‘de natuur, de rust en de ruimte’. Landen als Zweden, Frankrijk en Tsjechië zijn dan populair. Op plek twee komt ‘beter weer, beter klimaat’ om de hoek kijken. De top drie sluit met ‘de cultuur en mensen’ in het bestemmingsland, waarbij de meesten zich settelen in Griekenland, Portugal of Italië.

Toch zijn er ook uitdagingen

Het is niet voor niets dat er er veel naar Europese landen wordt geëmigreerd. Regelgeving binnen de EU heeft het toegankelijker gemaakt om te emigreren. Ook zijn de afstanden naar het thuisfront in Nederland korter, hoewel tegenwoordig afstanden intercontinentaal ook makkelijker te overbruggen zijn.

Toch zijn er ook uitdagingen. Het NIDI legt uit: “Verhuizen naar het buitenland is niet makkelijk. Taalbarrières en cultuurverschillen zijn voorbeelden van zaken waar elke migrant mee te maken krijgt. Toch is migratie op latere leeftijd net even anders.

Enerzijds hebben pensioenmigranten het voordeel dat zij minder afhankelijk zijn van inkomensbronnen: hun pensioen hebben ze immers opgebouwd in hun werkende leven. Anderzijds missen ze de context van werk en kinderen.

Bij integratie in het bestemmingsland, krijgen ze te maken met de gebreken van het ouder worden en laten ze hun sociale vangnet achter. De beslissing om te emigreren zal dus niet lichtzinnig worden genomen.”

Zijn ze gelukkig?

We zien dus dat deze mensen verschillende redenen hebben om te emigreren naar een ander land. Ook zijn er de nodige uitdagingen. Hoe staat het met het geluk van de pensioenmigranten.

Van deze groep zegt 4% dat hij gelukkiger was in Nederland. 75% geeft aan juist wel gelukkiger te zijn in het nieuwe land. Je zou kunnen stellen dat wie zich ongelukkig voelde bij de migratie, terug naar Nederland is gegaan. Hier is geen verder onderzoek naar gedaan.

Gepensioneerden in het buitenland zijn niet persé gelukkiger

Het onderzoek vergelijkt ook het geluk van de emigratiepensionado met een vergelijkbare groep gepensioneerden die in Nederland zijn (gebleven).  De cijfers laten zien dat gepensioneerden in het buitenland niet per se gelukkiger zijn dan gepensioneerden in Nederland. Beide groepen zijn even gelukkig. 

Terugkeerintenties

Je lijkt de emigratiepensionado in drie groepen te kunnen onderverdelen:

  • Mensen die van plan zijn te blijven;
  • Mensen die terug zouden komen onder bepaalde omstandigheden;
  • Mensen die willen, maar niet kunnen terugkeren.

Zoals gezegd, wie graag terug wilde is aannemelijk al teruggekeerd. Zij namen dus geen deel aan het onderzoek. Van de huidige pensionado’s in het buitenland, zegt 74% dat ze niet overwegen terug te komen. Tegenover 11% die zegt de intentie te hebben ooit wel terug naar Nederland te komen. Voor deze groep zouden de belangrijkste redenen zijn:

  • Gezondheidsproblemen van henzelf (zegt 60%)
  • Gezondheidsproblemen van hun partner (zegt 38%)
  • Terug naar de (klein)kinderen (zegt 37%)

De derde groep bestaat toch uit 16%, die zegt  “Ik heb het geld niet om terug te keren”.

Op zoek naar een beter leven

nico

Pensioenmigratie wordt ook wel ‘leefstijlmigratie’ genoemd. Het duidt erop dat men in het buitenland op zoek gaan naar een beter leven. Als jij nog een paar tips zoekt om je pensioenleven invulling te geven, of het nu in binnen- of buitenland is, neem dan een kijkje op LeefJePensioen.nl.

Benieuwd naar andere ervaringen? Lees het interview met Nico, hij verhuisde naar Spanje. Of het verhaal van Theo en Kirsten. Ook zij emigreerden naar Spanje.

Leef jij je pensioen in het buitenland en wil je je ervaring met ons delen? Neem dan contact met ons op!